Галерия

Поддръжка на гробни места

Назад

Когато 40-те дни наближат, трябва да се пожрижим за гробното място.

За стар/наследствен гроб се почиства гробното място и с пръстта, останала след погребението се оформя могила.

На новоотдадените гробове се слагат дървени рамки.

--------------------------

Предлагаме и абонаметна поддръжка на гробни места.

--------------------------

Предлагаме различни аксесоари за гробните места.

 • Оформяне за 40 дни на стар гроб - могила.

  Оформяне за 40 дни на стар гроб - могила.

 • Оформяне за 40 дни на нов гроб - дървена рамка.

  Оформяне за 40 дни на нов гроб - дървена рамка.

 • Оформяне за 40 дни на нов гроб - дървена рамка.

  Оформяне за 40 дни на нов гроб - дървена рамка.

 • Оформяне за 40 дни на нов гроб - дървена рамка с посипан чакъл.

  Оформяне за 40 дни на нов гроб - дървена рамка с посипан чакъл.

 • Фенер на 4 крака за гроба.

  Фенер на 4 крака за гроба.

 • Рамка за портрет/некролог за гроба.

  Рамка за портрет/некролог за гроба.

 • Рамка за портрет/некролог за гроба.

  Рамка за портрет/некролог за гроба.

 • Подавка.

  Подавка.

Назад